Αρχικ Σελδα
Βραβεα / Διακρσεις
ρευνες & Εκδσεις
Χορηγες
Βιβλα
Συνδρια
Συζητσεις και Σεμινρια
λλες Ακαδημακς Δραστηριτητες
Διοργνωση Εκθσεων
ρθρα
Εμπειρα
Να και Ανακοινσεις
Φωτογραφικ Αρχεο
Επικοινωνα

(για διδασκαλα, ρευνα, υπηρεσα)

  • Βραβεο για την πολτιμη συμβολ στην Κυπριακ Λογοτεχνα απ το Συνεργατικ Ταμιευτριο Αγου Δομετου, 1996. 
  • Τιμητικ Πλακτα και Πιστοποιητικ απ την Διεθν Συντονιστικ Επιτροπ  «Δικαιοσνη στην Κπρο», 1995.
  • Τιμητικ Πλακτα και Πιστοποιητικ απ το Σνδεσμο Εκδοτν Εφημερδων της Ελλδος, 1991.
  • Πρτο Βραβεο απ την νωση Συντακτν Κπρου μετ απ διαγωνισμ για τη συγγραφ «Της Ιστορας του Κυπριακο Τπου», 1990.
  • Υποτροφα απ το Συμβολιο της Ευρπης για την ρευνα με θμα την «Ιστορα του Κυπριακο Τπου», 1990.
  • Βραβεο/Πιστοποιητικ απ το Κεντρικ Γραφεο Πληροφοριν του Λονδνου, 1984.Υποτροφα Fulbright, 1973-1974.
  •  Πρτο Βραβεο Αρετς και Προδου της Παιδαγωγικς Ακαδημας Κπρου, 1960.

english version Ελληνικ κδοση