Αρχικ Σελδα
Βραβεα / Διακρσεις
ρευνες & Εκδσεις
Χορηγες
Βιβλα
Συνδρια
Συζητσεις και Σεμινρια
λλες Ακαδημακς Δραστηριτητες
Διοργνωση Εκθσεων
ρθρα
Εμπειρα
Να και Ανακοινσεις
Φωτογραφικ Αρχεο
Επικοινωνα

ρθρα σε περιοδικ – δημοσιευμνα που χουν παραδοθε για δημοσευση

 • «Η Συμβολ των Πρτων Κυπριακν Εφημερδων στη Μελτη της Κυπριακς Λογοτεχνας του ΙΘ′ Αινα», Περιοδικ In Focus, Τομ., 2, Αρ. 4, Δεκ., 2005.
 • «Οι Ολυμπιακο Αγνες του 1896 στις Κυπριακς Εφημερδες», Φιλολογικ Κπρος, Επετηρδα του Πνευματικο Ομλου Κπρου, Λευκωσα, 2005.
 • «Τα Πετρματα στη Ζω και Τχνη της Κπρου», Φιλολογικ Κπρος, Επετηρδα του Πνευματικο Ομλου Κπρου, Λευκωσα, 2003.
 • «Τα Πετρματα στη Ζω και Τχνη της Κπρου», Περιοδικ In Focus, Τμος 1, Αρ. 1, Δεκμβριος 2003.
 • «Οι Διακοινοτικς Συγκροσεις του Μαου του 1912 σε Λευκωσα και Λεμεσ, μσα απ τις στλες του Κυπριακο Τπου», Περιοδικ Thetis, Αρ. 10, Γερμανα, 2003.
 • «Η Ελευθεροτυπα στην Κπρο στα πρτα χρνια της Βρετανικς Διοκησης» Περιοδικ Να Κοινωνιολογα, Ελλδα, 2003.
 • «Το πρτο Διταγμα εν Συμβουλω, απ τη Βρετανικ Διοκηση της Κπρου, κατ των Ανθρωπνων Δικαιωμτων των Κυπρων το 1907», Δελτο της Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν, Λευκωσα, 2003.
 • «Η Μικρασιατικ Καταστροφ στις Κυπριακς Εφημερδες», Επιστημονικ Επετηρς της Κυπριακς Εταιρεας Ιστορικν Σπουδν, Τμος Στ′, Λευκωσα, 2003.
 • «Οι Πρτες Κυπριακς Εφημερδες και η Βρετανικ Διοκηση», Περιοδικ Thetis, Αρ.. 9, Γερμανα, 2002.
 • «Για το περιοδικ Μοσα», Περιοδικ νευ, Τμος. II, Αρ. 6, Σεπτ. – Νοεμ. 2002, σ. 27-36.
 • «Μια συζτηση για τη Σεμντητα των Κυπρων μεταξ του Τεκρου Ανθα και του Κριλλου Παυλδη το 1941”, Φιλολογικ Κπρος, Επετηρδα του Πνευματικο Ομλου Κπρου, Λευκωσα, 2002, σ. 186-192.
 • «Μια συζτηση για το Ζτημα της Ελληνικς Γλσσας μεταξ του Λοζου Φιλππου και του Κριλλου Παυλδη το 1939», Περιοδικ Να Εποχ, 2002.
 • «Επτ επιστολς του Γεργιου Λουκ στο Βρεταν πατο Αρμοστ της Κπρου», Επιστημονικ Επετηρς της Κυπριακς Εταιρεας Ιστορικν Σπουδν, Τμος Ε′, Λευκωσα, 2001, σ. 67-69.
 • «Δο γνωστα γγραφα για τα Γεγοντα του Ιουλου του 1821 στην Κπρο», Δελτο της Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν, Λευκωσα, 2001.
 • «Η Πρτη Χειργραφη Εφημερδα», Περιοδικ Να Εποχ, Καλοκαρι 2000
 • «Θεδουλος Φ. Κωνσταντινδης: 100 χρνια απ το θνατ του», Περιοδικ Να Εποχ, νοιξη 2001.
 • «Λουκς Πασου-Δσκαλος και Συγγραφας», Επιστημονικ Επετηρς της Κυπριακς Εταιρεας Ιστορικν Σπουδν, Τμος Δ′, σ. 223-248, Λευκωσα, 1999.
 • «Το Περιοδικ Γεωγραφικ Χρονικ», Επιστημονικ Δελτο της Βιβλιογραφικς Εταιρεας Κπρου, Λευκωσα, 1999.
 • «Μια ποιητικ σγκρουση στις πρτες Κυπριακς Εφημερδες (1883-1884)-Βασλης Μιχαηλδης εναντον Ονοφριου Ιασονδη», Περιοδικ Να Εποχ, 1997.
 • «Αστικοποηση και Δημογραφικς Αλλαγς στην Κπρο», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμος 23, σ. 11-30, Ιανουριος-Δεκμβριος 1984.
 •  «Η Περιφερειακ Ανπτυξη στη Μεσγειο με μφαση στην Κπρο», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμος 22, σ. 24-38, Ιολιος-Δεκμβριος 1983.
 • «Η Οροσειρ του Πενταδκτυλου», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμοι 20-21, σ. 13-22, Ιολιος 1981-Ιονιος 1982.
 • «Γεωγραφικο Παργοντες που επηρεζουν τη λση του Κυπριακο προβλματος», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμοι 18-19, σ. 20-36, Ιολιος 1980-Ιονιος 1981.
 • «Εισαγωγ στη Να Γεωγραφα της Κπρου», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμοι 14-15, σ. 104-107, Ιολιος 1978-Ιονιος 1979.
 • «Μορφολογα και Τοπογραφα του χωριο Κισσνεργα της επαρχας Πφου», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμος 13, σ. 48-62, Ιανουριος-Ιονιος 1978.
 • Πολιτικ Γεωγραφα και Κυπριακ Πρβλημα-Μια περιφερειακ προσγγιση», Γεωγραφικ Χρονικ, Τμοι 9-10, σ. 88-95, Ιανουριος-Δεκμβριος 1976.

ρθρα στις Εφημερδες:

 • «Θεδουλος Φ. Κωνσταντινδης (1845-1900): Ο Πρτος Κπριος Δημοσιογρφος», Ο Φιλελεθερος, 28 & 29 Φεβρουαρου, 2000.
 • «Στη Μνμη του Γεργιου Σ. Φραγκοδη (1869-1940)», Ο Φιλελεθερος, 15 -17 Νοεμβρου, 1999.
 • «Οι ρζες του Κυπριακο Προβλματος βρσκονται στα πρτα χρνια της Αγγλικς Αποικιοκρατας», Ο Φιλελεθερος, 15 Μαρτου, 1999.
 • «Το Φυσικ και Ανθρπινο Περιβλλον και ο Γεωγραφικς μιλος Κπρου»,  Ο Φιλελεθερος, 5 Ιανουαρου, 1999.

english version Ελληνικ κδοση